Gregers Munk
Mølletoften 27
8570 Trustrup

Telefon: +45 30703159
Email: gregers@gmt.dk

Alder: 49 år
Civil status: Gift
Børn: 2

Hjemmeside: www.gmtc.dk


Munk Management


Att. Gregers Munk

¨Videoen er fra 2012

Resumé

Personligt har jeg en holistisk tilgang til IT, fokus på at IT skal underbygge forretningen og være fordelsskabende. Jeg ser mig selv som en mangelvare, som bindeleddet mellem forretning og teknik, Har en Pre. MBA i business administration og strategi Sammen med en Teknisk uddannelse og en bred ”hands-on” erfaring så jeg ved at IT kan bidrage til forretningen, bruges som strategisk fordel og løftestang i forhold til konkurrenterne.

 

 • Forandrings ledelse / ITIL.
 • Decentralledelse.
 • Projekt/Programledelse.
 • IT strategi, Design, implementering og drift af store it miljøer.
 • Sourcing og portfolio management.
 • Forhandlingsvant på koncern niveau, også internationalt.
 • Virtualisering (er lidt af en Evangelist)
 • Datacenter, IT-Sikkerhed, Fysisk sikkerhed.
 • Kvalitets sikring af leverandør ydelser, SLA, pris optimering mm.
 • Stor teknisk indsigt.
 • Rejsevandt i ind- og udland.

 

at levere IT as a service er ikke kun et spørgsmål om teknik, det er i høj grad et spørgsmål om opbygning og tilpasning af organisationen, så der også kan leveres til den rigtige pris

CV

Erhvervserfaring

2014 - 2015

TDC Hosting - Manager, ITSM Platforms

ITSM Platforms arbejder på en tættere integration og automatisering af funktioner, i den bredere IT-support organisation. ITSM Platforms består i dag af en software udviklings afdeling på 7 mand + en Digital Project Manager og derud over 5 it specialister indenfor forskellig områder.

ITSM værktøjer skal levere en forretningsorienteret visning af it-tjenester, der gør det muligt for IT-support organisation, hurtigt at løse eller eskalere emner og problemer, lette ”root cause” fejlfinding, og ikke mindst, at give højere kunde/brugertilfredshed. ITSM værktøjer gør det også muligt for organisationen at automatisere arbejdsgange og processer (såsom ITIL) som er specifikke for it-service support (såsom hændelse, problem, Change, release management og request management. Generelt håndterer ITSM Platforms så godt som alle støtte systemer uden for den gennerelle infrastruktur og ansvaret ligger på strategi, udvikling, test og implementering på hele området.

2011 - 2013

Region Midtjylland - Leder Server, Storage

Har ansvar for 25 medarbejdere inklusiv 5 gruppe ledere, fordelt i Århus og Holstebro.
It servicerer regionens ca. 30.000 brugere, der rundt omkring på hospitaler, regionshuse og institutioner er afhængige af sikker og stabil it-drift.

Opgaven er at centralisere alt core infrastruktur fra 9 Hospitaler og 116 andre små og mellemstore behandlings steder med henblik på fremtidig outsourcing, ikke alt men de services der med fordel vil kunne håndteres bedre med større ekspertise/stabilitet eller ud fra en fordelagtig økonomisk betragtning.

2011 - 2012

IT People Denmark - Facilitator

IT People Denmark agerer som Facilitator for videndelingsnetværk for de bedste ledere og it-specialister i Danmark. Vi samler it-folk i professionelt drevne netværksgrupper inden for alle lag af it-organisationen. Mødelederne i vores grupper tilhører den absolutte elite inden for hver deres fagområde i kraft af deres høje faglige niveau. Vi arbejder for at dække alle fag-lag og udviklingsområder.
Er på nuværende tidspunkt Danmarks hurtigst voksende uafhængige it-netværk med over 8.500 medlemmer.

2007 - 2012

Danske Fragtmænd A/S - IT - Drift Chef

 • Hentet ind for at håndtere overgangen fra serviceorganisation til koncern.
 • Centralisering af IT, fra 23 IT-afdelinger til en.
 • Opbygning af IT-Driftsafdelingen
 • Fra ”Full Outsourcing” til “Total Insourcing”og lidt tilbage igen.
 • Opbygning ny infrastruktur.
 • Bygget Danmarks mest avancerede og innovative driftscenter, der hoster Danmarks næststørste ”Private Cloud” (den nåede at være den største i ca. en måned)
 • Forhandling med stort set alt hvad der er af store og mellemstore aktører inden for IT i DK.

2003 - 2007

Carpenter Co. - IT-Chef, Nord & Øst Europa

 • Ansvar for IT og kommunikation for Danmark, Sverige, Tyskland, Polen og dele af England.
 • Centralisering og Homogenisering af IT.
 • Underbygning af SAP implementering i hele Europa.
 • Medlem af IT-projektgruppen Carpenter Co.

2000 - 2003

G.M.T-C. Group - Ejer

 • Salg og support af netværksløsninger, og Microsoft NT4 AD og serverstruktur løsninger
 • Startet samarbejde med en mindre grafisk virksomhed,(KKT Skilte & Tryk) hovedsagligt for at supportere deres kunder, som Bl a. omfatter Molslinien og det tidligere Interprofiles A/S
 • Opstart af to netbutikker, der henholdsvis sælger IT og periferi udstyr og DVD Film og afspillere til Private.
 • Produktion, i samarbejde med en mindre elektronik forhandler, af en dvd afspiller i Kina under eget brand. Importeret og solgt i Danmark med relativ god succes.

1988 - 2000

Søværnet - Overkonstabel

Uddybes gerne, hvis interesseret.

Uddannelse

2013 - 2014

TDC - Lederuddandelse

2013 - 2014

ITIL Foundation - Certifiseret

2011 - 2013

Region Midtjylland. - Lederuddandelse, offentlig ledelse

2010 - 2012

Business institute - Pre. MBA, Business Administration.

 
 

2007 - 2008

Thinkyellow - Coaching forløb, leder

2006 - 2007

Mørch og Iversen - Coaching forløb, leder, overbygning

1988 - 2000

Søværnet, Forsvaret - Datamekaniker

1982 - 1988

Ole T. Holst, EL-Installation - Elektriker

Kørekort

A
B
C
D

Sprog

Engelsk

Tale, Læse, Skrive, Forstå